Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP Academy

fallback-no-image-5031
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP Academy

Služby BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PO – požiarna ochrana, PZS – pracovná zdravotná služba. Školenia v oblasti BOZP, PO, vodiči referentských vozidiel, obsluha VZV – vysokozdvižného vozíka, obsluha stavebných strojov – strojník, práce vo výškach. Vypracovanie dokumentácie BOZP a PO. Predaj a kontrola hasiacich prístrojov – príslušenstva (hadice, prúdnice,armatúry). Školenia BOZP a požiarnej ochrany nielen v Nitre a okolí. Kontaktujte nás ešte dnes pre podrobné informácie.

Vaše Meno *
Váš Email *
Váš Telefón
Vaša správa *
Koľko je?: *